SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
IFK Värnamo
Fotboll

 
CERTIFIERING

Varje år utför Svensk Elitfotboll (SEF) en certifiering av medlemsklubbarna som ingår i Unicoach och deras akademier. Samtliga föreningars ungdomsverksamhet genomlyses och poängsätts i syfte att utveckla svensk elitfotboll. Nuvarande certifiering började att gälla 2022.

 

Bakgrund
Certifieringen är ett långsiktigt arbete där elitklubbarnas ungdomsverksamhet utvärderas årligen. Vi startade i 2010, med idéer från Elitprojektet, och inriktar oss på klubbens verksamhet för spelare 8–19 år. Det övergripande målet med projektet är att skapa framtida elitspelare till våra elitklubbar. Sedan 2014 har även klubbar utanför SEF erbjudits deltagande och totalt deltar för närvarande ca 60 klubbar i nätverket. Sedan 2020 har SEF-klubbarna en ny samarbetspartner i Unibet, och konceptet har sedan dess ändrat namn till Unicoach.

Nedan finns den slutgiltiga versionen av certifieringsmodellen för 2022.

 

En ny version av certifieringen som SEF utformat tillsammans med klubbarna, som börjat att gälla från i år.

 

Processmål
Processmålen med Certifieringen är att:
– kvalitetssäkra deltagande klubbars arbete med spelarutbildning i åldern 10-19 år och övergång för spelarna från akademiverksamhet till seniorfotboll.
– identifiera klubbarnas egna utvecklingsområden
– stödja och i dialog medverka till klubbarnas eget utvecklingsarbete
– skapa en stimulerande manual för de deltagande klubbarna
– skapa tydlighet gentemot styrelse, sponsorer, spelare, föräldrar, andra klubbar, kommun etc.
– underlätta för klubben att identifiera sin roll inom den svenska fotbollen
– framhålla spelar- och ledarutbildning som de viktigaste faktorerna
– höja kvaliteten på spelarutbildningen i ett internationellt perspektiv

  Verksamhetsområden Delområden Antal frågor Maximal poäng
1 Klubben 5 26 800
2 Personal 11 37 1400
3 Spelare 10 45 1200
4 Dokument 7 26 700
5 Logistik 10 42 700
6 Samarbete 4 31 700
7 Träning 4 17 1200
8 Match 5 18 800
9 Faciliteter 8 31 700
10 Elitaktiva spelare 1 1 1800
Verksamhetsområden

Nedan beskrivs vad de olika delarna i certifieringsmodellen handlar om mer konkret:

 

Värdegrund och mål med Akademin

Den första delen handlar om föreningens mål med ungdomsverksamheten i form av mätbara mål samt en grundläggande strategi och förankring bland föreningens alla intressenter. Därför berör A-delen också en plan för samverkan mellan Akademin och seniorlaget, och en redovisning av egenfostrade debutanter i föreningens seniorlag. Värdegrundsarbetet är också en fråga i den första delen där föreningen har en skriftligt formulerad värdegrund inklusive handlings- och åtgärdsplan i ungdomsverksamheten. Detta förankras varje i år styrelsen, vilket sedan följs upp genom en redovisning av den praktiska implementeringen. 

 

Spelarutbildning

Delen har tyngdpunkt på spelarutbildningsplanen med en tydlig beskrivning hur verksamheten ska bedrivas i föreningens olika åldersgrupper i träning och match för både utespelare och målvakter, samt redovisning från respektive tränare av genomförd verksamhet under året gällande träningsupplägg, gruppstorlek, spelarutveckling och speltid. Föreningen beskriver här också sitt arbete med uppflyttning, medicinskt stöd och rehab, samt fotbollspsykologi och sociala insatser. Poäng tilldelas också för deltagande i seriespel på olika nivåer i de äldre åldersgrupperna, internationella matcher i de äldre åldersgrupperna, och arbete med filmning och analys.

 

Ledarorganisation

Denna del är en sammanställning av föreningens ledares utbildningsnivå och erfarenhet, och i vissa roller även deltagande i utbildning/fortbildning arrangerad av SEF i Akademinätverket. Föreningens huvudtränare i åldrarna 10–19 poängsätts, men även de sportsligt ansvariga och specialistroller som föreningens fystränare, målvaktstränare, terapeut, videoanalytiker, värdegrundsansvarig, rekryteringsansvarig och fotbollspsykolog.

 

Faciliteter

Består av en redovisning av vilka förutsättningar föreningen har gällande tillgång till anläggningar i form av planstorlek, underlag och antal träningstillfällen i de olika ålderskategorierna per årstid. Här ställs också ett antal krav på matcharrangemanget vid hemmamatcherna i de tre äldsta ungdomslagen. 

 

Skolsamverkan

Handlar om föreningens samverkan med grund- och gymnasieskolor i form av syftet med arbetet och stödet för spelarna under genomförande och avslut. Föreningen har även spelare studerar på den nationellt godkända idrottsutbildningen (NIU) på gymnasienivå. Poäng tilldelas för antal spelare i ungdomsakademin som under berörd säsong går på en certifierad grundskola enligt SvFF:s kriterier för fotbollsträning i skola och de som går på en av SvFF/RF certifierad elitfotbollsgymnasieskola (NIU), samt de spelare som i dessa skolor uppnått behörighet till gymnasiet eller erhållit gymnasieexamen.

 

Samarbete med andra klubbar

Denna del handlar om en policy för föreningens samarbete med andra klubbar i närområdet för att som Akademicertifierad förening bidra till kunskapsspridning om spelarutveckling. Här tilldelas också poäng per redovisat tillfälle där föreningen genomfört olika typer av fortbildningar i samarbetsklubbar. 

 

Sportsliga resultat av Akademin

  • Spelaren skall varit registrerad för certifierad klubb i åldrarna 12 till 19 år.
  • Spelaren skall ha tillhört och tränat med klubbens ungdomsverksamhet i åldern 12–19 år under minst ett år för att klubben skall anses ha påverkat spelarens utveckling till elitspelare för att erhålla poäng.
  • Mao inga poäng delas ut för spelare som rekryteras direkt till klubbens herrlagsverksamhet även om spelaren är under 19 år när han registrerats för klubben.
  • Spelare upp till 24 år (födda 1/1 1999 eller senare i Certifiering 2023) som har speltid under aktuellt kalenderår på poänggivande serienivå får räknas med som elitaktiv spelare.
  • Spelaren måste under aktuellt kalenderåret haft totalt minst 45 minuters speltid i seriespel på poänggivande nivå för att räknas.
  • Räkna den registrerade spelarens högsta poänggivande nivå under de tre senaste säsongerna enligt tabell ”poänggivande nivåer” (För att seriespel skall räknas krävs mint 45 minuter speltid aktuellt år på den poänggivande nivå).
  • För spelare på poängnivå 6 – ges endast poäng för denna nivå oavsett spelarens tidigare års poänggivande nivåer. Detta gäller också om spelaren gjort landskamper under året!
  • Ligor utanför UEFA räknas inte in i Certifieringen då vi inte kan kvalitetssäkra nivån på dessa ligor.
  • Har spelaren deltagit i officiellt A-, U23- eller U21-landslag för nation som inte tillhör UEFA, räknas bara VM och VM-kvalmatcher, då kvalmatcher oftast är svårt att kvalitetssäkra om de är officiella matcher eller inte.
Från vilken ålder certifieras verksamheten i IFK Värnamo?

Svensk Elitfotboll via samarbetet med Unicoach genomför akademicertifering av alla pojklag i föreningen från 10 till 19 år. Innan våra flicklag kan certiferas på samma sätt behöver vårt damlag befinna sig som lägst i Elitettan. Då certiferas flickverksamheten av EFD, Elitfotboll Dam.

 
Våra sponsorer