SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
IFK Värnamo
Fotboll

Värdegrunden KRAM
 
Inledning

MÅL, VÄRDEGRUND OCH RIKTLINJER FÖR SAMTLIGA AKTIVA – LEDARE – FÖRÄLDRAR – STYRELSE

IFK Värnamos värdegrund och riktlinjer bygger på våra ledord och vår uppförandekod. Alla spelare, ledare och övriga funktionärer som företräder IFK Värnamo ska uppträda på ett sätt som gör oss till goda förebilder för svensk fotboll. Detta såväl på som utanför fotbollsplanen.


VISION

IFK Värnamos vision är att genom verksamheten utveckla varje enskild individ till att vara en god förebild och skapa ett långsiktigt intresse för fotboll.


MÅL
• Att dam- och herrlag ska vara i någon av de två högsta nationella nivåerna
• Att minst 30% av spelartruppen i dam- och herrlag är fostrade och utbildade i föreningens
ungdomsverksamhet eller akademiverksamhet.
• Att driva ungdomslag för pojkar och flickor inom varje årskull för åldrarna 5–15 år.

Verksamheten

Grunden för IFK Värnamos aktiviteter består av en barn- och ungdomsverksamhet för såväl pojkar som flickor, en akademiverksamhet där samverkan finns med kommunens skolor samt en elitverksamhet inom dam-och herrfotboll. Verksamheterna leds av barn- och ungdomsgrupp, akademigrupp, sportgrupp dam och sportgrupp herr. Dessa grupper utses av styrelsen med särskilt angivet ansvar och befogenheter.

 

Ungdomsverksamheten består av flick- och pojklag i åldrarna 5–15 år.


Akademiverksamheten som certifieras av Svensk Elitfotboll omfattar pojkar 10–19 år.

 

Akademiverksamheten leds av akademichef och bedrivs i samverkan med föreningens barn- och ungdomsgrupp och sportgrupp herr.

 

Samarbetet ska verka för att lyfta upp så många ungdomsspelare som möjligt till seniortruppen.

Akademiverksamhetens syfte är att utbilda och identifiera potentiella talanger i en elitförberedande miljö med ett ökat fokus på elit från 16 års ålder.


Elitverksamhet Herr består av representationslag, U21-lag, P19 -lag och P17-lag. Denna verksamhet omfattar förutom spelare och ledare även medarbetare med medicinsk kompetens.


Elitverksamhet Dam består av ett representationslag, dam U/F17-lag. Denna verksamhet omfattar förutom spelare och ledare även medarbetare med medicinsk kompetens.


Föreningens dagliga operativa verksamhet ansvaras av och leds av föreningens klubbchef.

Värdegrund och ledord

Värdegrunden och ledorden ska bidra till trygghet, lärande, kamratskap och idrottsliga prestationer. IFK Värnamo ska vara en attraktiv förening och det naturliga valet för barn och ungdomar i närområdet. Föreningen ska även vara det givna valet för elitsatsande fotbollsspelare i Småland.

 

Fotbollen bygger på det ideella ledarskapet och präglas av glädje, gemenskap och rent spel. Värdegrunden ska bidra till att fostra och utveckla de individer som deltar i föreningens verksamhet. Alla fotbollsspelare och ledare ska nå sin fulla potential i IFK Värnamo. Vid en tillbakablick ska tiden i IFK Värnamo ge en positiv känsla.


Föreningen ska värna om en god relation till andra fotbollsföreningar och vara positiv till samverkan som gagnar föreningen, idrotten och samhället i stort. Verksamheten ska bedrivas på ett ekonomiskt hållbart sätt där beslut för att nå resultat inte får äventyra föreningens ekonomi.


IFK Värnamo ska vara en fotbollsklubb där flickor och pojkar ges samma förutsättningar att spela fotboll. Spelare och ledare i IFK Värnamo gör ingen åtskillnad på personer beroende på deras ursprung, religion, politisk åsikt eller sexuell läggning.


Vår värdegrund innefattar våra fyra ledord:


Kamratskap

Vi vill varandras väl och stöttar i både framgång som motgång.


Respekt

Vi föregår med gott exempel och visar öppenhet och respekt för människors lika värde.


Ansvar

Vi tar ansvar för föreningen, idrotten och samhället vi lever i.


Mod

Vi vågar pröva nya tankar idéer och säger ifrån när något är fel för att utveckla föreningen, oss själva och andra.

 
Jämställdhetspolicy

I IFK Värnamo arbetar vi med jämställdhet enligt följande kriterier:


• Vi ger lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter för tjejer och killar.
• Vi försäkrar att tjejer och killar inte bedöms och värderas efter könstillhörighet.
• Vi ser till att tjejer och killars erfarenhet, synsätt och kapacitet ska tillvaratas och värderas lika.
• Vi ser på jämställdhet som ett ständigt pågående arbete.
• Vi ser till att föreningens styrelse, ledare, domare och funktionärer representeras av båda könen.
• Vi erbjuder föreningens ledare och medlemmar utbildning i jämställdhet

Uppförandekod

Spelare, ledare och föräldrar ställer upp bakom följande:


• En IFK:are uttalar inte rasism, hånar, hotar eller uttrycker sexism i tal eller skrift.
• En IFK:are visar respekt för andra lags spelare, ledare och domare samt hälsar på domare och motståndare före och efter match.
• En IFK:are tolererar ingen mobbning eller diskriminering eller orättvis behandling och pratar med varandra, inte om varandra (kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder).
• En IFK:are hjälper domaren i sitt arbete och respekterar dennes uppfattning och beslut.
• En IFK:are följer föreningens policys, följer ledares regler och instruktioner samt håller utsatta tider.
• En IFK:are talar gott om föreningen i sociala sammanhang och i kontakter med media.
• En IFK:are visar respekt för föreningens sponsorer.
• En IFK:are tar avstånd från droger.
• En IFK:are tar avstånd från doping och “matchfixing”.

 
Riktlinjer för barn- och ungdomsfotboll

IFK Värnamo följer Svenska Fotbollförbundets Spela, lek och lär - inriktningen för svensk barn- och ungdomsfotboll:


• Svensk barn- och ungdomsfotboll ska ta hänsyn till individens behov och ge möjlighet till utveckling i den takt som passar var och ens fysiska, psykiska och sociala förutsättningar.
• Svensk barn- och ungdomsfotboll ska skapa en positiv och sund miljö där alla får lära sig fotboll och utveckla ett livslångt intresse.
• Svensk barn- och ungdomsfotboll ska ge alla möjligheten till långsiktig, målinriktad utbildning under socialt trygga former.
• Svensk barn- och ungdomsfotboll ska se matchen som ett inlärningstillfälle och motverka toppning och utslagning.
• Svensk barn- och ungdomsfotboll ska lära barn och ungdomar ett etiskt och moraliskt förhållningssätt och fair play.
• Svensk barn- och ungdomsfotboll ska erbjuda en allsidig fotbollsträning.

 
Supporter i IFK Värnamo

FK Värnamo har en trogen skara av supportrar av samtliga lag inom dam-, herr- och ungdomsfotbollen.

 

Föreningens ledning ska stötta och hålla en god relation med våra supportrar och supporterföreningar. Föreningen tar avstånd från all form av muntlig eller skriftlig ärekränkning, rasism, diskriminering och hot eller liknande mot spelare, ledare, domare och supportrar.

 

Vid väsentliga överträdelser mot dessa handlingar ska dialog föras med berörda supportrar.


Handlingsplan ska upprättas och vid allvarliga förseelser kan supporter stängas av från att vistas på föreningens arrangemang och uteslutas som medlem.

Arbetssätt och uppföljning

Föreningens styrelse har det övergripande ansvaret för att verksamheten drivs enligt fastlagda riktlinjer och med den värdegrund och uppförandekod som fastlagts. Styrelsen har delegerat ut ansvar till klubbchef, sportgrupp herr, sportgrupp dam och ungdomsgrupp som har ansvar för att dessa riktlinjer och normer efterlevs hos spelare och ledare.

 

Spelare och ledare som uppenbart bryter mot värdegrund och riktlinjer ska informeras och utbildas. Vid upprepade brister kan det bli aktuellt med avstängning och uteslutning ur föreningen.


Föreningens styrelse ansvarar för att värdegrund och riktlinjer följs upp årligen, uppdateras vid behov och att dessa riktlinjer är kända för alla som är verksamma i föreningen.

 
 
Våra sponsorer